Министарство трговине и туризма реализује активности на изради нове Стратегије развоја туризма Републике Српске за период 2021-2027. година. У сврху прикупљања података и препорука од стране представника туристичко-угоститељског сектора, одржане су четири радионице у Бањој Луци, Теслићу, Требињу и на Јахорини у периоду од 22. до 26. априла 2021. године. Ради епидемиолошких мјера, учешће представника овог сектора, било је ограничено. Како би се прикупили све релавантне податке, а у циљу израде што квалитенијег документа, те у израду Стратегије укључили и ширу заједницу, молимо Вас да испуните упитнике.

С циљем отварања шире дискусије са туристичко-угоститељским сектором, отворена питања су објављена кроз 4 тематски групирана онлајн упитника:

• Упитник 1: Дестинацијски брендинг и маркетинг
• Упитник 2: Туристички производи и искуства
• Упитник 3: Људски капитал
• Упитник 4: Подстицајно окружење за конкурентност

Упитници су намијењени широкој групи актера из приватног, јавног и невладиног сектора који дјелују на пољу туризма и угоститељства у Републици Српској. Иста организација/ субјект може одговорити на више упитника у зависности од релевантности теме. За сваки упитник потребно је 10 – 15 минута.
Хвала Вам унапријед на издвојеном времену!

https://www.surveymonkey.com/r/brendingimarketing
https://www.surveymonkey.com/r/proizvodiiiskustva
https://www.surveymonkey.com/r/ljkapital
https://www.surveymonkey.com/r/pokruzenje