Рељеф је тектонски предиспониран а обликован је егзогеним (спољашним) силама, посебно крашком и флувијалном (ријечном) ерозијом. Ово је типични Динарски холокарст (потпуни или дубоки крас). Правац пружања планина и гатачког поља је динарски сјеверозапад-југоисток. Битно обиљежје је подземна крашка хидрографија. Има мањих поља у кршу, крашких увала, крашких лука, вртача, шкрапа, јама, пећина, понора, еставела.

На овом простору се могу издвојити три рељефно-морфолошке цјелине:

  • Гатачко, крашко поље;
  • Висораван Поникве и
  • Планински оквир.

Гатачко поље, зима

Највеће и најзначајније је Гатачко поље, које лежи на надморској висини 929 – 960м и спада у групу високих крашких поља. Дуго је 20 км, а просјечна ширина је око 3км. На сјеверним странама су извори, а на југу понори. У Гатачком пољу тла су минерално-мочварна. Има и ритске црнице, црвенице, смеђег тла.

На сјеверу Гацка је флувијално-крашка површ Поникве (1100 – 1200 м.н.в.).

Планински оквир може се по положају планинских вијенаца подијелити на сјевероисточну и југозападну област.

  • У сјевероисточну планинску област спадају планине: Живањ (1695 м), Зеленгора (2014 м), Волујак (2336 м), Лебршник (1895 м).
  • У југозападну планинску област спадају планине: Сомина (1528 м), Троглав (1554 м), Баба (1737 м), Бјеласница (1867 м), Магроп (1671 м), Ивица (1548 м).

Клима у Гацку је континентално-планинска и има оптимална својства фантастичне ваздушне бање, погодна је за регенерацију физичких и психичких способности.

Галерија


Географски положај Историја Гацка О Гацку