Интернет презентација и домен www.gackoturizam.com су власништво Туристичке организације општине Гацко.

Ваша посјета сајту и коришћење садржаја, подразумјева да ћете поштовати доле наведене услове.

Услови коришћења

Сав садржај на овом сајту, који укључује текстове, фотографије, видео материјале, графику, информације, као и остали садржаји објављени на сајту су интелектуална својина и у ексклузивном су власништву Туристичке организације општине Гацко, уколико то другачије није назначено.

Садржај је заштићен и подлијеже законима Босне и Херцеговине односно Међународним законима о власништву над интелеткуалном својином. Не смијете користити садржајe и материјале на незаконит начин. Није дозвољено копирање, измјена и дистрибуција материјала са овог сајта без претходно добијене сагласности од стране Туристичке организације Гацка. Уколико нисте сигруни шта је дозвољено користити а шта не, молимо контактирајте нас.

Сав садржај на сајту је подложан промјенама или отказивању, без претходног обавјештења.

Туристичка организација општине Гацко задржава право да промјени ове услове.

Изјава о приватности

Туристичка организација општине Гацко неће прикупљати информације о Вама приликом посјете сајта, осим ако сами нисте одлучили да оставите информације путем коментара или конатакт формулара. Све информације које оставите приликом попуњавања било којег формулара на сајту биће сматране као приватне и повјерљиве информације и као такве никад неће бити објављене, нити уступљене трећим лицима.

Материјали

Коришћени материјали:

Гацко, 15. март 2012.