Биљни свијет у општини Гацко припада медитеранско-динарској вегетациској области, под типу субмедитеранско-планиско подручје. Како се на овом простору јављају знатне висинске разлике (од 710 до 2336 м) појављују се и биљно-географски катови. У нижим катовима биљни свијет је умјерено-континентални и листопадни, а у вишим субалпски и четинарски.

Биљно-географски катови су последица знатних климатских разлика на различитој висини, различитог земљишта и хидрографских прилика. Често се деси да су околне планине под снијегом, а Гатачко поље под зеленим прољетним покривачем.

Унутар шумског ката могу се издвојити:

  • мјешовите шуме: храст (више врста), граб (бијели и црни), цер, лијеска, бијели јасен, црни јасен, орах, кљен, бреза, сребрена или бијела липа, макљен, горски јавор, дријен, бреза, јасика и др.
  • шуме букве,
  • шуме јеловине, смреке, црног бора, смрче (четинари).