Све ријеке Гатачке општине припадају у три ријечна слива: Сутјеске, Неретве и Требишњице и два морска слива Црноморски и Јадрански слив. Општина Гацко има доста густу ријечну мрежу посебно њено сјевероисточно планинско подручје, које обилује брзим планинским токовима.

Сутјеска

Сутјеска, односно њен најдужи изворишни крак Изгорка, извире на Пољани између планинских врхова Лебршника, Биоча и Волујака. Дуга је око 42 км, а само дио тока од 12 км припада општини Гацко.

Трторишница, Клобучарица и Јабучница су највеће притоке Изгорке, односно Сутјеске.

Неретва

Неретва извире из десетак врела у подручју Барног дола (1300 м), Врањског дола (1307 м), Равног брда (1299 м) и Гредеља (1227 м) и тече кроз село Борач, гдје прима многобројне ријеке, ријечице, потоке и изворе. Неретвин ток у оквиру општине Гацко дуг је око 20 км. Понекад у сушном периоду мјестимично пресуши између Луке и Придворице.

Мушница

Мушница извире испод Равне греде (1655 м) на сјеверозападном дијелу Лебршника из извора Добра вода. Текући неколико километара низ Чемерно, спушта се према селу Врби и улијева се у вјештачко језеро Клиње. Као отока језера у које утичу Врба, Драмешина и Жањевичка ријека, настаје Мушница. Од Автовца до Срђевића тече кроз гатачко поље и у југозападном дијелу се састаје са Грачаницом. Мушница губи воду у многобројним понорима дуж југозападног обода гатачког поља. Мушница је дуга око 22 км и највећа је гатачка ријека и изворишни дио понорнице Требишњице (највеће европске понорнице).

Грачаница

Грачаница извире на 1231 метру у планини Живњу (1695 м). У горњем току се зове Бахорска ријека, у средњем Врањача, а у доњем Грачаница. Оваква имена носи по селу Бахорима, брду Врањачи (Врањевини) и селу Грачаници на улазу у Гатачко поље. Од села Бахори до доње Врањевине усјекла је лијепе и јединствене каскадне тјеснаце дубоке и по неколико метара. Од извора до ушћа у Гатачко поље испод села Грачанице дуга је око 12 км. Најљепши и најатрактивнији дио тока је кроз Врањачу, гдје су брзаци и дубоки камени вирови.

Драмешина

Драмешина извире из пећинског језера у Црвеним стијенама (Лебршник), источно од села Драмешине. Пећинско језеро је велико око 500 м² и у њему живи ендемска човјечија рибица. Почетни ток од неколико стотина метара је каскадан и слаповит, а од Зеленог вира се смирује и прави горски поток. Драмешина тече према југу и послије тока од око 5 км улијева се у вјештачко језеро Клиње.

Ђеропа

Ђеропа сакупља воду низ Рашћелицу и са Равањским и Југовића потоком чини мању ријечицу, која тече кроз Фојницу, даље према западу у Невесињско поље. Код Херцеглије прима воду Херцеговог врела и Варошког потока и наставља ток даље као Заломка.


Географски положај Рељеф и клима Планине