Разноликост природних услова уловила је и разноликост животињског свијета овог подручја. На распоред животињског свијета свакако највећи утицај има распоред вегетације.

Дивље животиње

На подручју наше општине претежно су заступљене сљедеће дивље животиње: дивокоза, срна, медвјед, дивља свиња, вук, лисица, јазавац, дивља мачка, куница, зец и видра.

Птице

Од мноштва птичијих врста које настањује ово подручје, најзначајнији представници су: орао крсташ, сури орао, јастреб, сова ушара, ћук, кукавица, гавран, сврака, голуб, ласта, јаребица камењарка, тетријеб и ждрал.

Рибе

Подручје гатачке општине обилује мноштвом потока, ријека и језера, које обилују богаством рибљег свијета. Најзначајније врста је пастрмка (поточна, калифорнијска и језерска).

Домаће животиње

Домаће животиње су од неолита биле основни извор за живот људи. Брдски терени са пространим пашњацима били су погодни за сточарство. Говеда, коњи, козе, овце су гајени од најраних времена да би подмирили потребе људи у месу, мрсу, млијечним производима, вуни и кожи.

Данас од домаћих животиња најзаступљенија је овца (праменка). На другом мјесту по броју грла је „Гатачко говече“ (Буша), које је аутохтона врста овог подручја. Од перади, у већем броју је једино заступљена кокошка.