Планинарски дом Волујак од момента изградње, 2010. године, биљежи стални раст ноћења. Смјештајни капацитети нису довољни за смјештај свих заинтересованих тако да су се овим пројектом остварила кључна унапређења смјештајних капацитета.

Овим пројектом обезбијеђени су: набавка намјештаја и опремање бунгалова, набавка, монтажа и пуштање у рад система загријавања воде, набавка, монтажа и пуштање у рад фотонапонског панела за потребе планинарског дома и набавка опреме соларног система за планинарски дом „Волујак“.

Такође је унапријеђено постојеће снадбијевање електричном енергијом свих објеката који припадају комплексу дома Волујак и повећани су смјештајни капацитети за 8 кревета који се налазе у 2 бунгалова .

Општи циљ пројекта је унапређење туристичке понуде на бијелој стази Via Dinarica, а специфични циљ је повећање смјештајних капацитета Планинарског дома “Волујак” за преко 20% и унапређење услова боравка.

Пројекат Via Dinarica имплементира и суфинансира Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (UNDP BiH), уз финансијску подршку Агенције Сједињених Америчких Држава за међународни развој (USAID BiH) и Агенције за развојну сарадњу Републике Италије (AICS).

Туристичка организација општине Гацко је партнер на пројекту и радиће промоцију потенцијала Планинарског дома „Волујак“ израдом промотивних материјала, како штампаних, тако и свих других форми представљања.