Могућности за развој ловног туризма на подручју општине Гацко су велике и разноврсне. Основу за развој ловног туризма чини богатство у следећим врстама дивљачи:

- Дивљач високог лова: медвједи, срнећа и дивокозја дивљач, дивља свиња, тетријеб, вук, лисица…
- Дивљач ниског лова: препелица, патке, шљуке, јаребица камењарка, зец…

Ловиште на којем је распрострањена горе наведена дивљач чини површина од 66.394 хектара. Надморска висина варира од 821 м па све до 2.336 м, што веома повољно утиче на разноврсност дивљачи и њену репродукцију. Ловна сезона траје од 01.04. текуће године до 31.03. наредне године.

Могућности развоја риболовног туризма су такође значајне и састоје се у организовању риболова на многобројним ријекама и језерима. Може се ловити поточна и калифорнијска пастрмка. Ловиштем газдује удружење ловаца и риболоваца „Врањача“.